Ajankohtainen artikkeli

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan ajankohtaisen artikkelin.

Terveyttä edistävä liikunta Kainuun kunnissa vuonna 2020

Kainuun kunnissa tehdään monelta osin hyvää työtä terveyttä edistävän liikunnan eteen, mutta kehitettävää löytyy tulevaisuuttakin ajatellen. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen TEAviisarin pohjalta laatiman infograafin mukaan 8. luokkalaisista kainuulaisista nuorista jopa 38 prosenttia kuuluu fyysiseltä kunnoltaan heikoimpaan kolmannekseen.

Liikkumisen ja liikunnan edistäminen on kuitenkin 88 prosentissa Kainuun kunnista yksi lähtökohta kunnan yleissuunnittelussa. Myös kunnan liikuntatilojen vapaat vuorot ovat esillä kuntalaisille avoimessa varauskalenterissa 88 prosentissa kunnista.

Sitoutumisen näkökulmasta toimenpiteitä tulisi vielä kehittää. Kansallisia julkaisuja käsitellään hyvin vähän kunnan liikunnan edistämisestä vastaavassa työryhmässä. Ainoastaan 62 prosentissa kunnista kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta on myöskään kuvausta kunnan hyvinvointikertomuksessa. Lasten- ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta vastaavasti raportoidaan puolessa Kainuun kuntien toiminta- ja hyvinvointikertomuksista. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta seurataan vähintään kahden vuoden välein kuitenkin kuudessa Kainuun kunnassa.

Kuntalaisten osallisuus on parantunut vuosien aikana. Kun vielä kaksi vuotta sitten yhdessäkään kunnassa ei toiminut liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan säännöllisesti kokoontuvaa yhteiselintä, toimii sellainen nyt jo kahdessa kunnassa. Kuitenkin jopa 88 prosentissa Kainuun kunnista käytetään asukasfoorumeita tai muita vastaavia kuntalaisraateja liikuntapalveluiden kehittämisessä.

Kokonaisuutena Kainuun kunnissa liikunnan edistämistyöhön on käytettävissä 2,7 henkilötyövuotta, mutta kuntakohtaisesti voimavarat vaihtelevat suuresti.

Vastuullisuuden näkökulmasta Kainuunkin kuntien tulisi entistä enemmän ottaa huomioon liikuntapaikkojen ympäristökuormitus. Tällä hetkellä 38 prosentissa kunnista tästä kerätään tietoja. Toinen keskeinen kysymys koskee liikuntaneuvonnan toteutumista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä vain 25 prosentissa Kainuun kunnista liikunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä järjestetään liikuntaneuvontaa.

Kainuun Liikunnan toiminnanjohtaja Teemu Takalo tunnistaa TEAviisarin lukujen osoittamat kehityskohteet. ”Etenkin liikunnan edistämistyöhön käytettyihin resursseihin sekä liikunta- tai elintapaneuvonnan edistämiseen toivoisi kunnilta jatkossa merkittävästi lisää panoksia, mutta samalla täytyy sanoa, että Kainuun kunnissa on kovista säästöpaineista huolimatta päällä hyvin positiivinen asenne liikunnan edistämisen suhteen.”

Tämä teksti perustuu Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisemaan infograafiin toimenpiteistä terveyttä edistävän liikunnan toteuttamisessa Kainuun kunnissa. Infograafi on katsovissa tästä linkistä.

TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Se tukee kuntien, koulujen ja alueellisten toimijoiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä palvelusta löytyy myös kuntakohtaisia tietoja eri osa-alueilta.

Jaa viesti

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *