Valtti-ohjelma lapsille ja nuorille

Valtti-ohjelma on valtakunnallinen toimintamalli, jossa tavoitteena on löytää erityistä tukea tarvitseville 6–23-vuotiaille lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Lue lisää tältä sivulta.

Valtti-ohjelma

Valtti-ohjelman tavoitteena on löytää erityistä tukea tarvitseville 6-23-vuotiaille lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina.

Uusi haku Valtti-toimintaan käynnistyy keväällä 2021!

Kainuun alueella Valtti -toimintaa koordinoi Kainuun Liikunta. Valtti-ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Valtti-ohjaajina toimivat pääsääntöisesti liikunnanohjaajaopiskelijat.

Valtti-ohjelma on Suomen Paralympiakomiten koordinoima valtakunnallinen ohjelma. Valtti-ohjelma käynnistyi vuonna 2016 osana EU-rahoitteista SEDY-hanketta. EU-rahoitteisen pilottivuoden jälkeen Valtti-ohjelma sai opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vuosina 2017–2019. Vuoden 2020 alusta ohjelma käynnistyi osana Suomen Paralympiakomitean perustoimintaa.

Lisätietoja