Kunnossa kaiken ikää

Parasta kuntoiluikää on koko ihmisikä, eikä koskaan ole liian myöhäistä aloittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa kunnon elämää. Apuja tähän on hyvin saatavilla. Nimittäin valtakunnallinen Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma eli KKI-ohjelma auttaa yli 40-vuotiaita aloittamaan liikkuvan ja liikunnallisen elämäntavan. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen ja liikunnan harrastamisen avulla lisätä työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia.

KKI-ohjelman avulla pyritään ohjaamaan ihmisiä säännöllisiksi liikunnanharrastajiksi ja luomaan paikallistasolle eri puolille Suomea matalan kynnyksen liikuntapalveluja, joita aikuisten on helppo käyttää ja joista kuntoilun aloittelijatkin saavat tukea harrastukseensa.

KKI-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi jaetaan kolmea erilaista taloudellista tukea:

1. KKI-hanketuki
2. KKI-koulutustuki
3. KKI-kehittämishanketuki

KKI-hanketuki on taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi. Hanketuen hakuajat ovat maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9). KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (kuntia lukuun ottamatta).

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille. Tuen avulla on tarkoitus edistää matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa ja kannustaa muuten terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin. Tämän taloudellisen tuen avulla on esimerkiksi mahdollista kouluttaa työyhteisöön liikuntavastaava.

KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, jotka edistävät merkittävästi yli kuntarajojen laajenevaa yhteistyötä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on yksittäisten liikuntaryhmien sijaan kehittää laajempia toimintamalleja, joiden avulla toteutetaan KKI-hankkeeseen liitettyjä tavoitteita.

Hanketukia myönnettäessä kiinnitetään erityishuomiota liikuntaneuvonnan rooliin osana liikunnan palveluketjua, työyhteisön liikunta- ja terveystietoisuuden lisäämiseen sekä fyysisesti huonossa kunnossa olevien miesten aktivointiin. Kehittämishanketuen myöntämisessä kiinnitetään huomioita myös liikkumisen olosuhteiden edistämiseen sekä arkiliikunnan edistämiseen. Vuoden 2018 hakukriteereissä painotetaan hanketoimijoita huomioimaan myös luontoliikunnan osana hankkeen toteuttamista.

Lue lissää ja katso tarkemmat tukikuvaukset ja sähköiset hakulomakkeet Kunnossa kaiken ikää -sivulta.

Lisätietoja