Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Ohjaajille ja valmentajille

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan tarjoamat ohjaajakoulutukset niin aloitteleville ohjaajille kuin pidempään ohjaus- ja valmennustehtävissä toimineille valmentajille.

Ohjaajille ja valmentajille

Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 16 t

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia (2016). Liikuntaleikkikoulu tukee Liikkuva varhaiskasvatus – ohjelman pienten askelten toteuttamista. 

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. 

Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18-vuotias: nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina.

Liikuntaleikkikouluohjaajan täydennyskoulutus 4 t

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana, ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio.

Lasten liike, aloittelevat ja nuoret ohjaajat 6 t

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lasten liike, kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat 4 t

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Tervetuloa liikuttajaksi

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkumaan. Koulutus on suunnattu aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille ja vertaisohjaajille. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin myös kuntoliikkujalle oman liikkumisen tueksi.

Virikkeitä ikääntyvien liikuntaan

Koulutuspäivän aikana annetaan työkaluja ikääntyneiden liikuntatuokioiden ohjaamiseen sekä virikkeitä erilaisten liikuntavälineiden käyttöön. Koulutus painottuu tekemiseen ja käytännön harjoituksiin. Koulutus on tarkoitettu vertaisohjaajille, mm. järjestöjen toimijoille. Koulutuspäivän aikana pohditaan, minkälaista liikuntaa voidaan toteuttaa mm. pienissä tiloissa. Päivän teemat räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Sisältöalueita ovat esimerkiksi:
– Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu ja kokemuksia luuliikunnasta
– Lihashuollon merkitys ikääntyvälle henkilölle
– Ideoita jumppatunneille 60+: eri välineet (kaulaliina, juomapullot, tarrapainot, keppi-circuit)
– Työkaluja tuolijumpan ohjaamiseen: istumatanssit, mielikuvajumppa

Senioritanssikoulutukset

Ohjaajaksi voi kouluttautua tanssinharrastaja tai liikunta-alan ammattilainen. Senioritanssin ohjaajakoulutusta järjestää Ikäinstituutti apunaan alueellinen kouluttajaverkosto.

Kainuun Liikunta järjestää seuraavia senioritanssin ohjaajakoulutuksia tilauskursseina.

Senioritanssin tutustumiskurssit
Senioritanssi tutuksi (7 h)
Senioritanssi 10+

Ohjaajien peruskoulutus
Senioritanssin peruskurssi (18 h)
Senioritanssin jatkokurssi (18 h)

Ohjaajien täydennyskoulutus
(sisältö n. 16 h)
Tanssitupa I
Tanssitupa II
Tanssitupa III
Tanssitupa IV
NT 2007 Suomen Tanssit

Istumatanssikurssit
Istumatanssit I (16 h)
Iloa ja innostusta istumatansseista (16 h)

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus VOK1

VOK1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset koulutukset on rakennettu lasten ja nuorten sekä aikuisten valmentajille huomioiden valmennettavan yksilön tai ryhmän toimintaympäristö ja erityispiirteet. Liikunnan aluejärjestöjen tuottama VOK1-kokonaisuus sopii ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat jo hiukan kartuttaneet ohjauskokemusta tai käyneet ohjauksen alkutaipaleen koulutuksia. Aluejärjestöjen valmentajakoulutuksia voidaan sisällyttää lajin mukaan lajiliiton omaan tason 1 koulutuksiin. Yleisesti tavoitteena on saada osallistujille valmiudet luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta.

Koulutuksesta muodostuu 1-tason kokonaisuus, mutta osiota voi käydä myös erillisinä. 1-tasoon kuuluu lisäksi yksi vapaavalintainen (3 h) koulutus.

Koulutusten tuntimäärissä on merkittynä vain suunniteltu kesto koulutuksen osalta. Tämän lisäksi jokaiseen osioon liittyy ennakkotehtävä ja oppimistehtävä, jotka lisäävät koulutuksen tuntimäärää. Verkkokoulutukset toteutetaan kouluttajan johdolla.

Kaikille yhteiset koulutukset
– Minä valmentajana (3 h, verkkokoulutus)
– Taitojen oppiminen (3 h, teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
– Opetustyylit ja ohjaaminen (3 h, lyhyt teoriaosuus ja käytännön harjoittelu)
– Suunnitellen laatua harjoitteluun (3 h)

Lasten ja nuorten valmentajat
– Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet (3 h, verkkokoulutus)
– Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3 h teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
– Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7 h, 2 h+2 h luento, 1,5+1,5 demo)

Aikuisten valmentajat
– Aktiivinen arki – Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta (3 h, verkkokoulutus)
– Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3 h, teoriaosuus ja käytännön harjoitus)
– Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7 h, 2 h+2 h luento, 1,5+1,5 demo)

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.