Ohjaajille ja valmentajille

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan tarjoamat ohjaajakoulutukset niin aloitteleville ohjaajille kuin pidempään ohjaus- ja valmennustehtävissä toimineille valmentajille.

Ohjaajille ja valmentajille

Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 16 t

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkikoulun sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia (2016). Liikuntaleikkikoulu tukee Liikkuva varhaiskasvatus – ohjelman pienten askelten toteuttamista. 

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. 

Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18-vuotias: nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina.

Liikuntaleikkikouluohjaajan täydennyskoulutus 4 t

Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018? Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana, ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio.

Lasten liike, aloittelevat ja nuoret ohjaajat 6 t

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lasten liike, kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat 4 t

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Tervetuloa liikuttajaksi

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkumaan. Koulutus on suunnattu aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille ja vertaisohjaajille. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin myös kuntoliikkujalle oman liikkumisen tueksi.

Virikkeitä ikääntyvien liikuntaan

Koulutuspäivän aikana annetaan työkaluja ikääntyneiden liikuntatuokioiden ohjaamiseen sekä virikkeitä erilaisten liikuntavälineiden käyttöön. Koulutus painottuu tekemiseen ja käytännön harjoituksiin. Koulutus on tarkoitettu vertaisohjaajille, mm. järjestöjen toimijoille. Koulutuspäivän aikana pohditaan, minkälaista liikuntaa voidaan toteuttaa mm. pienissä tiloissa. Päivän teemat räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Sisältöalueita ovat esimerkiksi:
– Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu ja kokemuksia luuliikunnasta
– Lihashuollon merkitys ikääntyvälle henkilölle
– Ideoita jumppatunneille 60+: eri välineet (kaulaliina, juomapullot, tarrapainot, keppi-circuit)
– Työkaluja tuolijumpan ohjaamiseen: istumatanssit, mielikuvajumppa

Senioritanssikoulutukset

Ohjaajaksi voi kouluttautua tanssinharrastaja tai liikunta-alan ammattilainen. Senioritanssin ohjaajakoulutusta järjestää Ikäinstituutti apunaan alueellinen kouluttajaverkosto.

Kainuun Liikunta järjestää seuraavia senioritanssin ohjaajakoulutuksia tilauskursseina.

Senioritanssin tutustumiskurssit
Senioritanssi tutuksi (7 h)
Senioritanssi 10+

Ohjaajien peruskoulutus
Senioritanssin peruskurssi (18 h)
Senioritanssin jatkokurssi (18 h)

Ohjaajien täydennyskoulutus
(sisältö n. 16 h)
Tanssitupa I
Tanssitupa II
Tanssitupa III
Tanssitupa IV
NT 2007 Suomen Tanssit

Istumatanssikurssit
Istumatanssit I (16 h)
Iloa ja innostusta istumatansseista (16 h)

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus, taso I

Kainuun Liikunta tarjoaa VOK 1 -tason koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu teemakoulutuksista, joista kolme koulutusta on suunnattu vain aikuisten harrasteliikunnan ohjaajille, ja viisi vain lasten valmentajille, muut osiot sopivat kaikille. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2-7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä.

Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan. Koko VOK I -tason suorittaakseen koulutukseen osallistuja suorittaa 50 tunnin yleisopintojen (oman valinnan mukaan) lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Osa lajiliitoista toteuttaa VOK-koulutukset itsenäisesti, ja osa yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

HUOM! Koulutukseen osallistujan kannattaa etukäteen varmistaa omasta lajiliitosta/ koulutuksen järjestäjältä, hyväksyykö lajiliitto alue VOK:n osaksi omaa koulutusjärjestelmää.

Teemakoulutusten sisällöt:
1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja 3 t
2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 3 t
3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa 3 t
4. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa 3 t (lasten ja nuorten valmentajien osio)
5. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa 2 t
6. Taitoharjoittelu 3 t (lasten ja nuorten valmentajien osio)
7. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa 2 t (lasten ja nuortenvalmentajien osio)
8. Fyysinen harjoittelu 7 t
9. Eettinen harjoittelu 2 t (lasten ja nuorten valmentajien osio)
10. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 2 t
11. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa 2 t (lasten ja nuorten valmentajien osio)
12. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi 3 h
13. Liikunta aikuisen arjessa 5 t (aikuisten harrasteliikunnan osio)
14. Vinkkejä ohjaustuokioihin 3 t (aikuisten harrasteliikunnan osio)
15. Omaa itseään kiinnostava aihe 4 t (aikuisten harrasteliikunnan osio)

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.