Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Vaaroilta vesille

Vaaroilta vesille -hanke edistää Oulujärvi Leaderin alueella melonta- ja pyöräilyharrastusta sekä melontaan ja gravel-pyöräilyyn liittyvää matkailua.

Vaaroilta vesille

Kainuun Liikunnan hallinnoiman Vaaroilta vesille -hankkeen tavoitteena on edistää Oulujärvi Leaderin alueella melonta- ja pyöräilyharrastusta sekä melontaan ja gravel-pyöräilyyn liittyvää matkailua. Hankkeessa tuotteistetaan uusia melonta- ja gravel-pyöräilyreittejä sekä luodaan valmiita retkipaketteja erityisesti melontaan liittyen.

Hankkeessa luodaan pohjaa melontaan liittyvälle tulevaisuuden yritystoiminnalle sekä parannetaan jo olemassa olevien yritysten edellytyksiä hyödyntää melontaa ja gravel-pyöräilyä omassa yritystoiminnassaan. Yleistä melontaharrastusta ja gravel-pyöräilyä edistetään lisäämällä tietoisuutta olosuhteista ja välinevuokraajista sekä järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia.

Erityisesti melonnan kohdalla edistetään vastuullista retkeily- ja matkailukulttuuria sekä hyödynnetään kiertotalouden periaatteita mm. mahdollistamalla yksityisille henkilöille entistä paremmat mahdollisuudet vuokrata omaa melontavälineistöä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan investointitarpeita sekä melontaharrastuksen/-matkailun ja gravel-pyöräilyn edistämiseksi myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen tavoitteet
1. Oulujärvi Leaderin alueen (Kajaanin maaseutualue, Paltamo, Puolanka ja Vaala) valmiiden melontareittien tietoisuuden lisääminen sekä tuotteistamattomien reittien vieminen Outdooractive-portaaliin.
2. Oulujärvi Leaderin alueen gravel-pyöräreittien kartoitus ja tuotteistaminen.
3. Järjestetään tuotteistettujen reittien tiedottamisen tueksi gravel-viikko, jossa reiteillä järjestetään matalankynnyksen pyöräilytapahtumia.
4. Lisätään kainuulaisten ja luontoliikuntamatkailijoiden tietoisuutta kajakkien/kanoottien/SUP-lautojen vuokraajista sekä pyörien vuokraajista.
5. Lisätään tietoa melontakoulutuksista ja järjestään koulutuksia yhteistyössä melontatoimijoiden kanssa.
6. Tuotetaan helposti löydettäviä perustason melontaohjeita vasta-alkajille.
7. Luodaan pohjaa vesistömatkailuun pohjautuvalle yritystoiminnalle.
a. Suunnitellaan valmiita tuotteistettuja retkipaketteja (melonta/SUP-retkeily + yöpyminen) aikuisille ja lapsiperheille.
b. Tuotetaan asiakastutkimuksia: selvitetään, mitä paikalliset ja matkailijat kaipaavat melontaan/SUP-retkeilyyn liittyen ja tuotetaan valmista tietoa paikallisille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.
8. Järjestään paikallisten seurojen ja yritysten kanssa melontatapahtuma, jossa mukana on myös matalankynnyksen osallistumismahdollisuus siten, että kuka tahansa pääsee testaamaan kajakki-/kanoottimelontaa ja SUP-lautailua.
9. Edistetään kestävää matkailua ja kiertotaloutta mm. selvittämällä yksityisten melonnanharrastajien halukkuutta ja mahdollisuutta kajakkien/kanoottien/SUP-lautojen vuokraukseen yhteisen alustan kautta.
10. Kartoitetaan melontaharrastusta ja -tapahtumia tukevat investointitarpeet.

Hankkeessa mukana
Hanke toteutetaan koko Oulujärvi Leaderin alueella 1.3.2024-31.10.2025. Hankkeelle on myönnetty tukea 82.460,58 euroa.

Lisätietoja

Anni Heikkinen
Projektipäällikkö
+358 44 532 5923
anni.heikkinen@kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.