Työhyvinvointipalvelut 

Työhyvinvointi jiirissä?

Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu seitsemäksi meen.
Työ on yksi tärkeä elämän osa-alue. Työelämään siirrytään Suomessa vaihtelevasti noin 20 ikävuoden kieppeillä ja työtä kestää eläkeikään, ainakin keskimäärin noin yli 60 ikävuoteen saakka. Tämä on pitkä aika, joten työhyvinvointiolosuhteiden täytyy olla jiirissä.

Työhyvinvointi on työnantajan ja työntekijän yhteinen asia, jota täytyy käsitellä kuin kukkaa kämmenellä. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen valttikortti ja pitkäaikainen sijoitus, joten työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa. Aivan kuten auto, myös ihminen kaipaa jatkuvaa ylläpitoa ja huoltoa toimiakseen moitteettomasti. Sillä erotuksella, että ihminen ei ole kone ja uusia varaosia ei ole mahdollista saada.

Auton lopullisesti rikkoutuessa, voi sen tarvittaessa vaihtaa uudempaan, mutta omaa kehoa ei, se on koko eliniän sama. Jokainen meistä elää samassa varressa ja saman pään kanssa koko elämänsä, joten omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Se on kallisarvoisin asia, mitä ihmisellä on.

Mistä työhyvinvointi koostuu?

Useista, aika tavallisista ja konkreettisista asioista, joihin pystymme itse toiminnallamme vaikuttamaan. Yksi näistä asioista on terveysliikunta. Liikunnallinen elämäntapa tukee jaksamista kaikilla elämän osa-alueilla. Tavoite on, että liikunta-asiat eivät ole ainoastaan yksi kertaluontoinen rypistys kerran vuodessa, vaan toiminta on säännöllistä ja jatkuvaa ympäri vuoden.

Kun yhessä mennään, ja yhessä tehhään, niin hyvähän siitä tullee!

Yhteiset liikuntapäivät tuovat vaihtelua työarkeen. Erilaiset työporukan kanssa yhdessä toteutettavat lajikokeilut ja tiimitehtävät luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä lisäävät luovuutta, jaksamista ja innostusta. Yhdessä tekemällä, maltillisesti etenemällä askel kerrallaan terveysliikunnallinen elämäntapa vie mukanaan.

Yksittäisten liikuntapäivien lisäksi voimme räätälöidä yrityksenne tarpeisiin sopivan hyvinvointia lisäävän pitkäaikaisen toimintasuunnitelman. Toteuttamamme säännöllisesti toistuvat kuntotestit ja -mittaukset toimivat koko henkilöstölle suunnannäyttäjinä ja motivaattoreina kohti terveysliikunnallista elämää. Testit voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksenne tiloissa.

Työpaikan liikuntaohjauksen kartoitus

Millainen on työpaikkanne liikuntaohjelma?

Onko se muutaman yksittäisen sattumanvaraisen tapahtuman summa vai kenties pitemmän aikavälin suunnitelmallinen toimintakokonaisuus? Jos liikuntaohjelma on jäänyt sattuman varaan tai sitä ei ole, kuulehan juttua. On nimittäin olemassa apuväline, jonka avulla sattuma muuttuu suunnitelmaksi.

Tämä apuväline on työpaikan liikuntaohjelman kartoitus. Sanana pitkä, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvin simppeli juttu. Työpaikan liikuntaohjelman kartoituksen avulla tehdään katselmus työpaikanne liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin.

Kartoituksen avulla todennetaan nykytilanne, eli käydään kattavan kyselyn avulla läpi liikuntaohjelman eri osa-alueet yrityksenne näkökulmasta. Kartoituksen lopuksi saatte palauteraportin, jossa on ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi. Toteutamme sertifiointeja, autamme raportin tulkinnassa ja opastamme kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Lue lissää tästä.

Minkalaista pakettia laitetaan? Ota yhteyttä, niin jutellaan toki lissää! 

Lisätietoja