Koulu- ja oppilaitos­toimijoille

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan tarjoamia täydennyskoulutuksia työyhteisötasoisista tilaisuuksista yksittäisiin koulutuksiin koulu- ja oppilaitostoimijoille kuten henkilöstölle, oppilaille kuin opiskelijoille.

Koulu- ja oppilaitostoimijoille

Kainuun Liikunta tarjoaa useita erilaisia täydennyskoulutuksia työyhteisötasoisista tilaisuuksista yksittäisiin koulutuksiin. Koulutuksia on perusopetuksen ja oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille.

Koulutukset koulujen ja oppilaitosten työyhteisöille

Liikkuva koulu -työpaja 2-3 t
Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken.

Liikkuva koulu -työpaja 2.0 2-4 t
Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta -työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu -kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Liikkuva koulu -työpaja –kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa.

Tarjolla olevat työpajan teemat:
– Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
– Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
– Koulupäivän uudet rakenteet
– Yhteistyöstä voimaa
– Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Liikkuva koulu – Hyvinvoinnin vuosikello -työpaja 2-3 t (toistaiseksi maksuton)
Työpajan tavoitteena on tukea koulujen aktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea. Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.

Työpajan sisällöt:
– Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen oman koulun kehittämistyössä
– Ajankohtainen tutkimus aktiivisen ja hyvinvointia edistävän koulupäivän tukena
– Koulun hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu

Liikkuva opiskelu -työpaja 2-3 t (toistaiseksi maksuton)
Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille
– Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa

Toiminnan suunnittelun tuki/sparraus 1,5 t (toistaiseksi maksuton)
Kainuun Liikunta auttaa kouluja ja oppilaitoksia koulu- ja opiskelupäivää aktivoivan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden suunnittelussa. Sparraus toteutetaan paikan päällä oppilaitoksissa oppilaitoksen haluamalla tavalla.

Koulutukset opettajille

Toiminnallinen oppiminen alakoulussa -koulutus 3–4 t
Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta.

Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, luokanopettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa -koulutus 3 t
Toiminnallisuus ja liikkuminen on oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa.

Toiminnallisen oppimisen työpajat 2 t
Toiminnallisen oppimisen työpajat toimivat jatkokoulutuksina Toiminnallisen oppimisen peruskoulutuksille. Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Työpajojen teemat:
– Aktivoiva oppimisympäristö
– Toiminnallisuus tavaksi
– Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuus 6×1,5 t
Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki.

Tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta:
– Pelit ja leikit
– Oppilaan itsetunnon tukeminen
– Heikko sisäliikuntatila
– Motoriset perustaidot alkuopetus
– Motoriset perustaidot 3.-6.-lk
– Yhdessä kisaillen

Koulutukset oppilaille ja opiskelijoille

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus alakoululaisille 3 t

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus yläkoululaisille 3 t

Välkkäri-koulutukset ovat tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaali sisältää paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
– Välituntiliikunnan erityispiirteet
– Unelmien välitunti
– Liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä
– Vihjeitä välituntileikkien ja -pelien ohjaamiseen
– Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Järkkää tapahtuma! -koulutus nuorille 3 t
Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Liikuntatutor-koulutus opiskelijoille 3 t
– Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa
– Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin

Koulutusta aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi
Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on  työkalu liikkumisen suunnitteluun aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kehittämisprosessi koostuu kuntatasolla tehtävästä tarpeiden määrittelystä, tavoitteiden asettamisesta sekä työyhteisötasoisista ohjaajakoulutuksista.

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.