Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Koulu- ja oppilaitos­toimijoille

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan tarjoamia täydennyskoulutuksia työyhteisötasoisista tilaisuuksista yksittäisiin koulutuksiin koulu- ja oppilaitostoimijoille kuten henkilöstölle, oppilaille kuin opiskelijoille.

Koulu- ja oppilaitostoimijoille

Kainuun Liikunta tarjoaa useita erilaisia täydennyskoulutuksia työyhteisötasoisista tilaisuuksista yksittäisiin koulutuksiin. Koulutuksia on perusopetuksen ja oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille.

Työpajat koulujen ja oppilaitosten työyhteisöille

Liikkuva koulu -työpaja 2-3 t
Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken.

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan -työpaja 2-3 t
Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana! Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. Työpajassa keskitytään erityisesti koulun oman hyvinvoinnin vuosikellon suunnitteluun.

Liikkuva opiskelu -työpaja 2-3 t
Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille. Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Uutta buugia Liikkuvaan opiskeluun – työpaja 2-3 t
Työpaja räätälöidään oppilaitoksen tarpeiden mukaan (mm. nykytilan arvion perusteella). Työpaja tukee esimerkiksi LOPS2021 sisältöjä mm. hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin näkökulmasta. Työpajassa keskitytään erityisesti oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon pohdintaan ja sen laatimiseen.

Koulutukset opettajille

Tauoilla energiaa opiskeluun – koulutus 2 t
Tauottaminen on yksi keino pitää vireystila jaksamisen, hyvinvoinnin ja ennen kaikkea oppimisen kannalta hyvänä. Koulutus tarjoaa oppilaitosten henkilökunnalle kattavan ja käytännönläheisen koulutuksen oppituntien tauottamiseen ja elävöittämiseen. Saat valmiita ideoita, vinkkejä ja linkkejä, miten opetusta voi tauottaa mielekkäällä tavalla. Sisältöä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti.

Toiminnallinen oppiminen alakoulussa -koulutus 3–4 t
Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, luokanopettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa -koulutus 3 t
Toiminnallisuus ja liikkuminen on oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa.

Toiminnallisen oppimisen työpajat 2 t
Toiminnallisen oppimisen työpajat toimivat jatkokoulutuksina Toiminnallisen oppimisen peruskoulutuksille. Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Työpajojen teemat:
– Aktivoiva oppimisympäristö
– Toiminnallisuus tavaksi
– Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuus 6 × 1,5 t
Koulutuskokonaisuus rakentuu käytännön tekemisen ympärille ja sen tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki.

Tarjolla on kuusi erillistä teemakokonaisuutta:
– Pelit ja leikit
– Oppilaan itsetunnon tukeminen
– Heikko sisäliikuntatila
– Motoriset perustaidot alkuopetus
– Motoriset perustaidot 3.-6.-lk
– Yhdessä kisaillen

Koulutukset oppilaille ja opiskelijoille

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus alakoululaisille ja yläkoululaisille 3 t
Välkkäri-koulutukset ovat tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9.-luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan itsekin. Alakoululaisten koulutuksessa keskitytään ohjaamiseen, kun yläkoululaisten koulutuksessa tarkastellaan laajemmin oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia oman koulun liikkeen lisäämisessä.

Vamos Välkälle -koulutus alakoululaisille 2 t
Tämä koulutus on tarkoitettu alakouluille, joista löytyy jo koulutettuja Välkkäri-ohjaajia ja koulun Välkkäri-toimintaan kaivataan uusia ideoita. Koulutuksessa käydään läpi liikunnan ohjaamista sekä mietitään keinoja lisätä liikettä välitunneille ja erilaisten juhlapyhien yhteyteen sekä käydään läpi erilaisia haasteita, tempauksia ja uusia leikkivinkkejä.

Järkkää sporttitapahtuma! -koulutus nuorille 3 t
Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Liikuntatutor-koulutus opiskelijoille 3 t
Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa toisella asteella. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä – toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (75-90 min.)
Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Koulutusta aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille

Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi
Liikkuva iltapäivä -kehittämisprosessi on työkalu liikkumisen suunnitteluun aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kehittämisprosessi koostuu kuntatasolla tehtävästä tarpeiden määrittelystä, tavoitteiden asettamisesta sekä työyhteisötasoisista ohjaajakoulutuksista.

Kainuun Liikunta tarjoaa myös maksutonta tukea ja sparrausta kouluille ja oppilaitoksille koulu- ja opiskelupäivää aktivoivan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden suunnittelussa.

Lisätietoja

Ira Liuski
Kunnon tekijä
+358 44 532 5918
ira.liuski(at)kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.