Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Vastuullisuus

Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaa vastuullisuus kainuulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, luonnon kunnioittamiseksi ja Kainuun elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lue lisää tältä sivulta.

Vastuullisuus

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Kainuun Liikunnalle on myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti, joka on merkki ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Kainuun Liikunta läpäisi hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin 5.3.2022 järjestetyssä Vuokatti Hiihto -tapahtumassa. Sertifikaatin myönsi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen on ollut osa EAKR-rahoitteista Ekosport Kainuu -hanketta.

Kainuun Liikunta ry - Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.Kainuun Liikunta - Euroopan Aluekehitysrahasto logo.

Ympäristövastuullisen tapahtumajärjestäjän opas

Kainuun Liikunnan ympäristövastuullisen tapahtumajärjestäjän oppaan voit ladata tästä (PDF). Video-opas on katsottavissa Youtubessa tästä. Oppaan tarkoitus on auttaa tapahtumajärjestäjiä suunnittelemaan tapahtumia siten, että niiden järjestämisestä koituu minimaalisen pieni vahinko ympäristölle. Opas on tuotettu osana Ekosport Kainuu -hanketta, jotta tietotaito ja osaaminen ympäristövastuullisuudesta kasvaa ja päätyy mahdollisimman monien tapahtumajärjestäjien supervoimaksi.

Vastuullisuusohjelma

Kainuun Liikunnan Vastuullisuusohjelma 2020-2025 on mitoitettu viiden vuoden aikajaksolle. Ohjelmassa nostamme esille tämänhetkisiä onnistumisia sekä tulevaisuuden tavoitteita. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on toimia omaa toimintaamme ohjaavana tavoitekokonaisuutena sekä laatuleimana kumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Vastuullisuusohjelmamme selkäranka rakentuu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteille. Näistä 17 tavoitteesta identifioimme omasta toiminnastamme käsin seitsemän tavoitetta osaksi omaa vastuullisuustyötämme. Sen lisäksi näkökulmaa saimme Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisölle laatimasta vastuullisuusohjelmasta.

Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelmassa on kolme pääteemaa: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuullisuus. Näitä tarkastellaan kainuulaisten hyvinvoinnin edistämisen, luonnon kunnioittamisen ja Kainuun elinvoimaisuuden vahvistamisen kautta. Kolme pääteemaa tuodaan yhteen Kainuun Liikunnan ydintoimintojen, eli seurakehittämisen, elämänkulun aikaisen liikkumisen lisäämisen ja tapahtumatoiminnan sekä tukitoimintojen viestinnän ja taloudenpidon kautta.

Kainuun Liikunnan hallitus hyväksyi vastuullisuusohjelman 25.11.2020 ja se muodostaa vahvan pohjan vuoden 2021 aikana päivitettävälle strategialle.

Kainuun Liikunnan Vastuullisuusohjelma 2020-2025 (pdf)

 

Lisätietoja

Anni Heikkinen
Asiantuntija/viestintä ja sisällöntuotanto
+358 44 532 5923
anni.heikkinen@kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.