Vastuullisuus

Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaa vastuullisuus kainuulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, luonnon kunnioittamiseksi ja Kainuun elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lue lisää tältä sivulta.

Vastuullisuus

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää tapahtumatoimintamme ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Ympäristöjärjestelmää rakentaessamme olemme arvioineet tapahtumatoimintamme ympäristövaikutukset, asettaneet ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet sekä huomioineet tapahtumatoimintaa koskevan lainsäädännön.

Ympäristöjärjestelmän myötä olemme asettaneet tavoitteita etenkin seuraaville osa-alueille: jätehuolto ja lajittelu, energiatehokkuus, asiakkaiden liikkuminen, vastuulliset hankinnat, materiaalitehokkuus, sekä viestintä ja vaikuttaminen.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen on osa EAKR-rahoitteista Ekosport Kainuu -hanketta.

Kannamme vastuuta ympäristöstä. Ekokompassia rakentamassa.

Vastuullisuusohjelma

Kainuun Liikunnan Vastuullisuusohjelma 2020-2025 on mitoitettu viiden vuoden aikajaksolle. Ohjelmassa nostamme esille tämänhetkisiä onnistumisia sekä tulevaisuuden tavoitteita. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on toimia omaa toimintaamme ohjaavana tavoitekokonaisuutena sekä laatuleimana kumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Vastuullisuusohjelmamme selkäranka rakentuu Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteille. Näistä 17 tavoitteesta identifioimme omasta toiminnastamme käsin seitsemän tavoitetta osaksi omaa vastuullisuustyötämme. Sen lisäksi näkökulmaa saimme Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisölle laatimasta vastuullisuusohjelmasta.

Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelmassa on kolme pääteemaa: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuullisuus. Näitä tarkastellaan kainuulaisten hyvinvoinnin edistämisen, luonnon kunnioittamisen ja Kainuun elinvoimaisuuden vahvistamisen kautta. Kolme pääteemaa tuodaan yhteen Kainuun Liikunnan ydintoimintojen, eli seurakehittämisen, elämänkulun aikaisen liikkumisen lisäämisen ja tapahtumatoiminnan sekä tukitoimintojen viestinnän ja taloudenpidon kautta.

Kainuun Liikunnan hallitus hyväksyi vastuullisuusohjelman 25.11.2020 ja se muodostaa vahvan pohjan vuoden 2021 aikana päivitettävälle strategialle.

Kainuun Liikunnan Vastuullisuusohjelma 2020-2025 (pdf)

 

Lisätietoja

Heini-Maari Kemppainen
Projektipäällikkö
+358 44 532 5926
heini-maari.kemppainen@kainuunliikunta.fi