Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Varhais­kasvattajille

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan järjestämät monipuolista liikunnan täydennyskoulutukset varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatuksen esimiehille.

Varhaiskasvattajille

Kainuun Liikunta järjestää monipuolista liikunnan täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Koulutukset esihenkilöille

– Liikkuva varhaiskasvatus – johtajan työpaja 2–3 t (toistaiseksi maksuton)
Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan

– Johtajan syventävä työpaja 2–3 t
Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi.

Koulutukset työyhteisöille (toistaiseksi maksuttomia)

– Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi 1 t

– Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus 1,5 t
Sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

– Motoristen taitojen työpaja 1,5 t
Lyhyt työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin.

Koulutukset varhaiskasvattajille

– Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 3–4 t
Koulutuksessa opitaan toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

– Lasten motoristen taitojen kehitys 3–4 t
Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen.

– Lasten motoristen taitojen havainnointi 3–4 t
Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa.

– Digiloikka liikkuen 3 t
Koulutuksen perehdytään niin digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa sekä opitaan, miten digilaitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia.

– Liikuntaa pienissä tiloissa 3 t
Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen aktiivisuus.

– Ihan pihalla 3 t
Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.

Vanhempainiltaluento tai toiminnallinen vanhempainilta

Liikunnallinen vanhempainilta voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaan joko vanhempien luentona tai perheiden toiminnallisena liikuntailtana. Tilaisuus muokataan aina varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan.

Lue lisää

Lisätietoja

Ira Liuski
Kunnon tekijä
+358 44 532 5918
ira.liuski(at)kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.