Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Digisti Sporttia Kainuussa

Digisti Sporttia Kainuussa -hankkeen tavoitteena on lisätä Kainuun alueen urheiluseurojen digi- ja hallinto-osaamista sekä kasvattaa seurojen välistä yhteistyötä. Lisäksi hankeaikana edistetään organisoimatonta liikuntaa digitaalisia sovelluksia hyödyntäen.

Digisti Sporttia Kainuussa

Digisti Sporttia Kainuussa- hanke on tullut päätökseen

Kainuun Liikunnan toteuttama Digisti Sporttia Kainuussa- hanke on tullut päätökseen. Hankkeen toimenpiteet ovat lisänneet kainuulaisten urheiluseuratoimijoiden digi- ja hallinto- osaamista sekä edistäneet organisoimatonta liikuntaa Kainuussa. Hankkeessa on tarjottu ja toteutettu erilaisia koulutuksia urheiluseuratoimijoille ja valmentajille lisäämään digiosaamista hallinnon, valmennuksen ja sisällöntuotannon parissa.

Hankkeessa on tuotettu kolme verkkokoulutusta digitaaliseen verkko-oppimisympäristöön. Koulutuksien avulla seuratoimintaosaaminen kasvaa ja ymmärrys seuran nykytilanteesta lisääntyy. Koulutukset ovat pilotoitu urheiluseurojen kanssa ja ne ovat maksutta saatavilla Liikunnan Alueiden verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristöön luotiin lisäksi materiaalipankki tukemaan vanhempien digiosaamista. Paketti on maksutta tilattavissa Kainuun Liikunta ry:n nettisivujen kautta. Oppimisympäristöön pääsee kirjautumaan rekisteröitymällä Suomisport-tunnuksilla ja tilaamalla kurssiavaimen.

Hankeaikana edistettiin kainuulaisten urheiluseuravalmentajien ja -toimijoiden osaamista digivälinehankintojen avulla, jotka tukevat seurojen toimintaa mm. etävalmennuksessa ja sisällöntuotannossa. Organisoimatonta liikuntaa edistettiin luomalla kaksi porrastreenivideota ja ulkokuntosalivideo. Videot ovat katsottavissa Kainuun Liikunnan Youtube-kanavalla. Lisäksi luotiin Liikkuja ideapankki, jonka löydät Kainuun Liikunnan verkkosivuilta. Liikkujan ideapankista löydät ohjeita ja vinkkejä liikkumiseen ja kunnon kehittämiseen.

Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistui koulutuksiin, joiden avulla lisättiin osaamista erilaisten digitaalisten alustojen ja -työkalujen parissa liikunnan edistämisen työssä. Lisäksi digiosaamisen lisääminen tukee Kainuun Liikunnan työtä kainuulaisten urheiluseurojen parissa.

Tutustu ja tilaa maksuttomat materiaalit:
Materiaalipaketti urheilevien tai aktiivisesti liikkuvien lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille
Johtokuntatyöskentelyn ABC
Johdatus urheiluseuran strategiaan
Vastuullisuuden perusteet seuratoiminnassa
Liikkujan ideapankki
Lainaa digivälineet maksutta käyttöön

Hankkeen tavoitteet
1. Urheiluseurojen digiosaamisen lisääminen.
– Olemassa olevien digitaalisten sovellusten ja palveluiden käyttöönotto
urheiluseuroissa ja koulutukset.

2. Urheiluseuratoimijoiden seuratoimintaosaamisen lisääminen.
– Digitaalisen verkkokoulutusalustan käyttöönotto ja koulutus.

3. Digitaalisuuden hyödyntäminen organisoimattoman liikunnan edistämisessä.
– Kunnat saavat hankkeessa työkalun nopeaan kuntakohtaisen terveys- ja liikuntadatan hyödyntämiseen oman päätöksentekonsa tueksi sekä digitaalisia liikunnan edistämisen työkaluja.

4. Kainuun Liikunnan digiosaamisen lisääminen.
– Henkilökunnan digitaitojen lisääminen.
– Digitaalisten välineiden ja -palveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen Kainuun Liikunnalle.

5. Seurojen valmennuksen ja ohjauksen digiosaamisen lisääminen ja tukeminen
– Valmentajien digiosaamisen lisääminen urheiluvalmennuksen eri osa-alueilla niin joukkue- kuin yksilölajeissa.
– Liikuntaa ja urheilua harrastavien lasten vanhempien digiosaamisen lisääminen urheiluharrastusta tukevien sovellusten käytössä (mm. ravinto, uni, palautuminen).
– Urheiluseurojen valmennusosaamisen ja digiloikan edistäminen pidemmän aikajänteen suunnitelmalla sisältäen tulevaisuuden koulutustarpeet ja välineistöhankinnat.
– Urheiluseurojen valmennustoiminnan laadun ja monipuolisuuden lisääminen valmennusta tukevilla laitteistohankinnoilla.

Hankkeen toiminta-alue on Kainuun kunnat: Hyrynsalmi, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat kainuulaisten urheiluseurojen hallinnossa, viestinnässä ja markkinoinnista sekä valmennus- ja ohjaustehtävissä toimivat henkilöt. Seuratoimijoiden lisäksi hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Kainuun kuntien liikunnan viranhaltijat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kainuulaisten urheiluseurojen jäsenet, seurojen uudet potentiaaliset jäsenet, Kainuun kuntien asukkaat ja työttömät työnhakijat, joiden mahdollisuudet työllistyä urheiluseuroihin paranevat laadukkaamman ja paremmin johdetun seuratoiminnan kautta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2023. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea, jonka päätöksellä kohdennetaan vuoden 2022 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 82.027,00 €. Seuratoiminnan hyvinvointia edistämässä Kaisanet.

Kainuun Liikunta ry - Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.

Kainuun Liikunta ry - Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto logo.

Kainuun Liikunta ry - Yhteistyössä - KaisaNet.

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.