Soveltava liikunta

Liikunta kuuluu kaikille. Soveltavasta liikunnasta on kyse silloin, kun liikkujalla on jokin vamma, sairaus tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja näin ollen liikunta vaatii ohjaajalta soveltamista ja erityisosaamista.

Lisätietoja