Soveltava liikunta

Liikunta kuuluu kaikille. Soveltavasta liikunnasta on kyse silloin, kun liikkujalla on jokin vamma, sairaus tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja näin ollen liikunta vaatii ohjaajalta soveltamista ja erityisosaamista.

Liikunta koulupäivän aikana, liikuntatunneilla, kerhotunneilla sekä vapaa-ajalla on jokkaisen koululaisen oikeus. Vamma, pitkäaikaissairaus tai apuvälineiden käyttö ei osaa olla este liikkumiselle tai liikunnan harrastamiselle. Soveltavassa liikunnassa voidaan hyödyntää erilaisia liikkumisen apuvälineitä, helpotettuja pelien ja leikkien muunnoksia sekä erilaisia liikuntatapoja ja -ohjeita.

Aikuisen rooli lasten soveltavassa liikunnassa on olla omaehtoisuuteen kannustava, positiivisen asenteen omaava suunnannäyttäjä. Rohkeasti yhdessä kokeillen löydetään mielekäs ja toteutettavissa oleva tapa osallistua liikuntatuokioihin. On tärkeää kuunnella lasta, miten hän itse haluaa liikuntaa sovellettavan tai avustettavan, että liikunnasta jää hänelle hyvä ja positiivinen mieli.

Lue lissää ja hanki ideoita, oppaita, ohjeita, soveltamisvinkkejä ja videoita soveltavan liikunnan lasten ja nuorten kerhojen ohjaajille Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry:n ja Soveltava Liikunta Soveli Ry:n -sivuilta.

Lisätietoja