Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Reitit tutuiksi

Reitit tutuiksi -hankkeessa tehdään tuote- ja esteettömyyskuvaukset Oulujärvi Leaderin alueella sijaitsevista matalankynnyksen retkeilyreiteistä.

Reitit tutuiksi

Reitit tutuiksi -hankkeessa tehdään tuote- ja esteettömyyskuvaukset Oulujärvi Leaderin alueella sijaitsevista matalankynnyksen retkeilyreiteistä. Hankkeessa edistetään myös ympäristövastuullisuutta tuottamalla vastuullisen retkeilijän opas. Lisäksi kahdelle reitille luodaan luontoon ja luonnossa käyttäytymiseen opastava oppimisympäristö, jossa yhdistyvät digitaaliset tiedonjakokanavat sekä itse reitillä olevat pienet rakennelmat ja opasteet.

Keskeistä hankkeessa on reiteistä tiedottaminen, jotta paikalliset asukkaat ja myös matkailijat löytävät reiteille entistä suuremmin joukoin. Viestinnän tueksi reiteillä järjestetään teematapahtuma sekä kaksi alakoululaisille suunnattua oppimispäivää.

Hankkeen tavoitteet
1. Oulujärvi Leaderin alueen (Kajaanin maaseutualue, Puolanka, Paltamo ja Vaala) matalankynnyksen lähiretkeilykohteiden esille tuominen ja tuotteistaminen (yhteensä 10-15 kohdetta)
2. Lähiretkeilyreittien hyödyntäminen liikunnan ja matkailun edistämisessä, tavoitteena saavuttaa kaikille reiteille yhteisellä retkeilytapahtumalla yhteensä 1.000 osallistujaa
3. Esteettömyyskuvausten laatiminen kaikista lähiretkeilykohteista (10-15 kpl) ja niiden digitalisointi
4. Luonto- ja ympäristökasvatus lähiretkeilykohteita hyödyntäen, tavoitteena saavuttaa tapahtumilla 500 alakoululaista hankkeessa luotavia oppimisympäristöjä hyödyntäen
5. Vastuullisen retkeilijän oppaan luominen

Hankkeen toiminta-alue on Kajaanin maaseutualueet, Vaala, Puolanka ja Paltamo. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueen asukkaat sekä retkeilyreittien hallinnoijat. Edellä mainitut ovat hankkeessa myös hyödynsaajia, mutta heidän lisäkseen hankkeesta hyötyvät suoraan myös alueelle tulevat matkailijat, matkailuyritykset sekä kunnat.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022 – 31.12.2023. Hankkeen julkinen tuki on yhteensä 86.671,57 e.

 

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.