Menu

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa

MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa kolmannen sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön. Hankkeella vahvistetaan kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta. Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

Hanke kartoittaa ja löytää keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen Kumppanuuspöytä rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi. Yhteistyössä osahankkeiden (Kainuun Liikunta, MLL:n Kainuun piiri ja Kajaanin 4H-yhdistys) kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin, joka edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista. Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

Hakija:
Kainuun Nuotta ry

Hankeaika:
1.5.2016 – 28.2.2019

Osahankkeet:
MLL Kainuun piiri ry, Kainuun Liikunta ry ja Kajaanin 4H-yhdistys ry

Rahoitus:
Euroopan Sosiaalirahasto, Kajaanin kaupunki, Kainuun Liitto TL 5: sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoite 10.1: työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.


Yhteystiedot:
Projektipäällikkö: Kainuun Nuotta ry/Riitta Ollila, +358 44 729 9048, riitta.ollila(at)kainuunnuotta.net

Koordinaattori: Kainuun Liikunta ry/Tuomas Karjalainen, +358 44 532 5919, tuomas.karjalainen(at)kainuunliikunta.fi

Koordinaattori: Kajaanin 4H-yhdistys ry/Minna Peittola, +358 50 407 7281, minna.peittola(at)4h.fi

Koordinaattori: MLL Kainuun piiri ry/Seija Karjalainen, +358 50 597 4777, seija.karjalainen(at)mll.fi