Kainuun Liikunta ry - Logo valkoisella tekstillä.

Ajankohtainen artikkeli

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan ajankohtaisen artikkelin.

Liikunnan aluejärjestöjen kannanotto

Julkisuudessa on käyty keskustelua Olympiakomitean käynnistämistä selvitystöistä, jotka ovat myös sen kevätkokouksen asialistalla tiistaina 28.5.2024. Liikunnan aluejärjestöt ovat ehdottaneet, että kevätkokouksen yhteydessä olisi järjestetty erillinen seminaari, jossa olisi käyty laajaa ja demokraattista keskustelua kaikkien toimijoiden, ei pelkästään Olympiakomitean jäsenten, kesken selvitystyön asiakokonaisuuksista. Tämä ei toteutunut, emmekä ole näin ollen mukana tämän päivän keskustelussa, joten haluamme tuoda esille liikunnan aluejärjestöjen kannan.

Liikunnan aluejärjestöt ovat sitä mieltä, että myös tulevaisuudessa rahanjakoroolin tulisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä. Julkisella rahalla halutaan varmistaa osaltaan julkisen vallan asettamia yhteiskunta- ja liikuntapoliittisia tavoitteita. Näiden asettaminen sekä seurannan arviointityö on perusteltua säilyttää julkisen toimijan vastuulla. Jouko Vuolle nostaa esiin analyysissaan (YLE 27.5.2024), että mahdollisen rahanjakoroolin myötä Olympiakomitealle siirtyisi merkittävä viranomaistehtävä. Liikunnan aluejärjestöt haluavat painottaa, että muista pohjoismaista poiketen Suomen perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Vuolle myös toteaa, että mahdollinen rahanjakoroolin siirtäminen Olympiakomitealle tarkoittaisi muun muassa sitä, että jonkun järjestön ollessa tyytymätön rahanjakopäätökseen hallinto- ja oikaisumenettely ei olisi enää mahdollinen, vaan riitatilanteet ratkaistaisiin käräjäoikeudessa. Se ei varmastikaan olisi omiaan lisäämään yhteen hiileen puhaltamista liikunnan ja urheilun tavoitteiden saavuttamiseksi ja muuttaisi Olympiakomitean roolia keskeisesti.

Liikunnan aluejärjestöt haluavat myös muistuttaa, että aluejärjestöillä on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoiteasiakirja, joka ohjaa valtionavustuksen käyttöä, ja sitä kautta tehtävä työ kiinnittyy yhteiseen liikunnan ja urheilun kokonaisuuteen. Liikkeen lisääminen, elinvoimaisen seuratoiminnan tukeminen sekä kuntayhteistyö ovat keskeisiä aluejärjestöjen tehtäviä.

Tiukentuneessa taloustilanteessa on tarpeen, että keskustelua liikunnan ja urheilun tavoitteista ja järjestöjen rooleista käydään. Aluejärjestöt ovat siihen valmiita ja ovat myös tuoneet sen alusta asti esille. Tätä keskustelua ei kuitenkaan voida käydä yksipuolisesti Olympiakomitean ja konsulttien vetämänä, vaan kansalaisjärjestödemokratiaa sekä liikunnan paikallisia ja alueellisia tarpeita kunnioittaen. Liikkeen lisäämisen ollessa keskeisesti liikunnan ja urheilun yhteisellä agendalla, on tärkeää huomioida, että paikallisen ja alueellisen tekemisen, lähellä ihmistä, tulee olla keskiössä.

Lisätietoja:
Liikunnan aluejärjestöt
aluekollegion puheenjohtaja
Aino-Maija Siren
aino-maija.siren(at)plu.fi
Puh. 040 026 8761
www.liikunnanaluejarjestot.fi

Suomen Liikunnan Alueet ry
kehityspäällikkö
Heidi Pekkola
heidi.pekkola(at)alueet.fi
Puh. 040 130 4530
www.suomenliikunnanalueet.fi

Kainuun Liikunta ry
Teemu Takalo
toiminnanjohtaja
teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi
Puh. 044 532 5921

Jaa viesti

Kommentoi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.