Liikkuva lapsi varhais­kasvatuksessa

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia toimijoita ja edistää Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman paikallisessa toteutumisessa.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa on kaksivuotinen (2017-2019) kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Keskeiset tavoitteet:
– Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikallinen edistäminen
– Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen
– Varhaiskasvattajien toiminnallisuuden ja liikuntaosaamisen vahvistaminen
– Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvattajien työn tueksi

Lisätietoja