Koulutukset terveysliikuntaan

Virikkeitä ikääntyvien liikuntaan

Tulossa pian!

Senioritanssikoulutukset

Tulossa pian!

Aktiivisempi Arki -työpajat

Tulossa pian!

Tervetuloa liikuttajaksi

Tulossa pian!

Liikunta osana arkea -apteekkihenkilökunnalle

Tulossa pian!

Lisätietoja