Koulutukset terveysliikuntaan

Virikkeitä ikääntyvien liikuntaan

Koulutuspäivän aikana annetaan työkaluja ikääntyneiden liikuntatuokioiden ohjaamiseen sekä virikkeitä erilaisten liikuntavälineiden käyttöön. Koulutus painottuu tekemiseen ja käytännön harjoituksiin. Koulutus on tarkoitettu vertaisohjaajille, mm. järjestöjen toimijoille. Koulutuspäivän aikana pohditaan, minkälaista liikuntaa voidaan toteuttaa mm. pienissä tiloissa. Päivän teemat räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Sisältöalueita ovat esimerkiksi:
– Ikääntyneiden tasapainoharjoittelu ja kokemuksia luuliikunnasta
– Lihashuollon merkitys ikääntyvälle henkilölle
– Ideoita jumppatunneille 60+: eri välineet (kaulaliina, juomapullot, tarrapainot, keppi-circuit)
– Työkaluja tuolijumpan ohjaamiseen: istumatanssit, mielikuvajumppa

Senioritanssikoulutukset

Ohjaajaksi voi kouluttautua tanssinharrastaja tai liikunta-alan ammattilainen. Senioritanssin ohjaajakoulutusta järjestää Ikäinstituutti apunaan alueellinen kouluttajaverkosto.

Kainuun Liikunta järjestää seuraavia senioritanssin ohjaajakoulutuksia tilauskursseina.

Senioritanssin tutustumiskurssit
Senioritanssi tutuksi (7 h)
Senioritanssi 10+

Ohjaajien peruskoulutus
Senioritanssin peruskurssi (18 h)
Senioritanssin jatkokurssi (18 h)

Ohjaajien täydennyskoulutus
(sisältö n. 16 h)
Tanssitupa I
Tanssitupa II
Tanssitupa III
Tanssitupa IV
NT 2007 Suomen Tanssit

Istumatanssikurssit
Istumatanssit I (16 h)
Iloa ja innostusta istumatansseista (16 h)

Aktiivisempi Arki -työpajat

Aktiivisempi Arki -työpaja on suunniteltu erityisesti työpaikoille, joissa istutaan paljon. Koulutus voidaan räätälöidä myös työyhteisölle sopivaksi toimialasta riippumatta. Työpajan tavoitteena on lisätä liikettä osallistujien ja koko työyhteisön arjessa. Osallistuja saa koulutuksessa myös valmiudet työpajan vetämiseen omassa tai asiakkaan työyhteisössä. Koulutus on suunnattu HR-, hyvinvointi-, liikunta- ja työterveysasiantuntijoille sekä seuratoimijoille. Koulutus sopii hyvin myös esimerkiksi esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus ei vaadi aiempaa liikunnan asiantuntemusta.

Tervetuloa liikuttajaksi

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkumaan. Koulutus on suunnattu aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille ja vertaisohjaajille. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin myös kuntoliikkujalle oman liikkumisen tueksi.

Liikunta osana arkea -apteekkihenkilökunnalle

Liikkujan Apteekki -koulutus on suunnattu apteekkien henkilökunnalle, ja koulutuksesta saa eväitä liikuntaneuvontaan ja terveysliikunnan edistämiseen omassa työssä. Koulutuksessa käsitellään aikuisten terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä.

– Aikuisille, jotka haluavat virikkeitä omaan liikuntaan tai perusteita liikuntaryhmän ohjaamiseen
– Uusille ohjaajille ja vertaisohjaajille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten terveysliikuntaryhmien liikuttamisesta
– Työyhteisön liikunta- tai harrastevastaaville sekä
– Kaikille, jotka kaipaavat näkemystä liikunnalliseen elämäntapaan.

Sisältö
Opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä.

– Liikunnan välttämättömyys elimistön hyvinvoinnille ihmisen evoluution pohjalta
– Arkiaktiivisuuden ja elimistön huollon yhteys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille
– Liikunnan kannalta tärkeimpien elinjärjestelmien rakenne, toiminta ja yhteistyö
– Elämäntavan muutosprosessin eri vaiheet
– Liikunta-asioiden esille ottaminen apteekissa

Koulutus kuuluu monipuoliseen terveyttä edistävään liikunnan koulutuskokonaisuuteen.

Liikuttajakoulutukseen kuuluu tämän osan lisäksi
– lihaskunto ja liikehallinta
– kestävyyskunto ja lihashuolto sekä
– lajimoduulit.

Liikuttajatutkinnon saa käymällä nämä kaikki koulutukset. Voit suorittaa yksittäisen koulutuksen tai kaikki.

Lisätietoja