Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Työyhteisöille

– Liikkuva varhaiskasvatus (Ilo kasvaa liikkuen) -ohjelma
– Pienten askelten perehdytys työyhteisöille (maksuton), 1,5–2 h
– Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja, 3 h
– Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa, 3 h
– Lasten motoristen taitojen havainnointi, 3 h
Nämä koulutukset painottuvat luentoihin ja keskusteluihin.

– Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä
– Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön –koulutus, 5 h
– Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 16 h
Näissä koulutuksissa sekä luentoa, keskustelua että liikkumista.

Esimiehille

– Varhaiskasvatuksen esimiesten työpaja, 1,5–2 h
– Lasten liikkumisen lisäämiseen omassa yksikössä
– Työhyvinvoinnin edistäminen
– Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen
– Luentoa ja keskustelua

Vanhempainiltaluento tai toiminnallinen vanhempainilta

-Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen
– Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa
– Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan

Koulutusta perusopetuksen henkilöstölle

Liikkuva koulu -työpaja (2-3 h)

Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken.

Liikkuva koulu -työpaja 2.0 (2-4 h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Liikkuva koulu -työpaja –kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa.

Tarjolla olevat työpajan teemat
– Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
– Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
– Koulupäivän uudet rakenteet
– Yhteistyöstä voimaa
– Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2 h)

Toiminnallisen oppimisen työpajat toimivat jatkokoulutuksina Toiminnallisen oppimisen peruskoulutuksille. Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Työpajojen teemat
– Aktivoiva oppimisympäristö
– Toiminnallisuus tavaksi
– Materiaaleista on moneksi
– Koulupäivän uudet rakenteet
– Yhteistyöstä voimaa
– Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuus (1,5 h)

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki.

Jonot mataliksi -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta
– Pelit ja leikit
– Oppilaan itsetunnon tukeminen
– Heikko sisäliikuntatila
– Motoriset perustaidot alkuopetus
– 3.-6.-lk
– Yhdessä kisaillen

Koulutusta ja sparrausta toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle

(Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)

Liikkuva opiskelu -toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

– Autamme oppilaitoksia toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä kehittämishankkeiden suunnittelussa
– Kehittämis-/ sparraustilaisuudet voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti tai yhdessä useamman oppilaitoksen kanssa
– Sparraus on maksutonta vuoden 2020 helmikuun loppuun saakka.

Liikkuva opiskelu -työpaja

– Työpaja on suunniteltu lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille
– Liikkuva opiskelu -työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa
– Työpaja on oppilaitoksille maksuton vuoden 2020 helmikuun loppuun saakka.

Liikuntatutor-koulutus

– Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa
– Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin
– Koulutuksen kesto on 3 tuntia

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille
– Tsemppi- ja Tyky-päiviä ja -tuokioita
– Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja
– Lajikokeiluja
– Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
– Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
– Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua

Lisätietoja