Hyvinvointipalvelut

Mistä on kunnon naiset, miehet ja henkilöt tehty?

Vedestä, proteiineista, mineraaleista, rasvasta ja nesteistä. Niistä on kunnon naiset, miehet ja henkilöt tehty. Tarkastellaanpa asiaa yhdessä vähän lissää. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveeseen elämään kuuluu, että fyysinen toimintakyky ja henkinen hyvinvointi ovat sopusoinnussa. Tämä tarkoittaa sitä, että ropassa on toimintakykyä niin, että pystyy suoriutumaan erilaisista elämään kuuluvista askareista vaivatta. Tämän lisäksi mieli on balanssissa koko ropan kanssa, ja elämä kaikkinensa tuntuu mielekkäältä. Vilkaisu peiliin ja oma fiilis tekemisessä antavat osviittaa siitä, missä kohtaa oman hyvinvoinnin polulla ollaan menossa, eikö niin? Tämä ei kuitenkaan kerro vielä ihan koko totuutta. Oman fiiliksen tueksi ja vallitsevan tilanteen todentamiseksi teemme erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön suoritus- ja toimintakykyä sekä kehonkoostumusta mittaavia testejä Kunnon testiasemalla (os. Ketunpolku 1, rakennus Tieto 2, Kajaani)

Esimerkkejä eri testivaihtoehdoista:
-Polkupyöräergometritesti
-InBody -kehonkoostumusanalyysi
-Lihaskestävyys ja voimatestit
-Firstbeat -juoksutesti

Polkupyöräergometritesti

Mikä juttu?
Polkupyöräergometritestillä mitataan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa eli kestävyyskuntoa ja maksimaalista suorituskykyä. Testi on erityisen hyvä sydämen ja verenkiertojärjestelmän terveyden ja suorituskyvyn arvioimiseksi.

Kuinka homma etenee?
Ensin testattava määrittelee itse oman aktiivisuustasonsa, jonka mukaan testaajamme määrittää käytettävän testiohjelman. Testin aikana testattava polkee pyörällä, ja polkemisen vastus kasvaa kahden minuutin välein. Testiä jatketaan, kunnes testattava saavuttaa noin 85 % rasituksen maksimista, minkä jälkeen pystytään arvioimaan henkilön maksimaalinen rasitustaso.

Testi kestää noin 20 minuuttia. Varraathan aikaa myös testiin liittyville alku- ja lopputoiminnoille.

Mitä mukkaan testiin?
Sinä itse, urheiluhenkeä ja sisäliikuntavarusteet (sis. jalkineet)

InBody –kehonkoostumusanalyysi

InBody –kehonkoostumusanalyysi on nopea, helppo ja tarkka menetelmä, jolla saadaan selville kehonkoostumus. Käytössämme on InBody 720 -mittauslaite. Mittaus perustuu bioimpedanssiin eli kehon sähkönjohtavuuteen. Menetelmä on luotettava, koska se perustuu ainoastaan mittaukseen eikä sukupuoleen, ikkään tai muuhun muuttujaan perustuvaan oletukseen.

Mitä mittaus kertoo? InBody-kehonkoostumusmittauksessa saat nopeasti ja turvallisesti selville muun muassa:
– Kehon rasvakudoksen määrän
– Lihasten ja nesteiden osuuden kokonaispainostasi
– Lihasmassan määrän
– Rasvaprosentin
– Painokontrolli-tavoitteen
– Raajojen puolierot
– Kehon painoindeksin (BMI)
– Sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-alan eli FisceralFat-arvon

Mittauksessa huomioitavaa:
– Mittaus on hyvä tehdä tyhjällä vatsalla, vähintään pari tuntia ruokailun jälkeen
– Runsaiden nestemäärien ja kofeiinipitoisten tuotteiden nauttiminen ennen testiä ei ole suotavaa
– Raskasta urheilusuoritusta on syytä välttää mielellään sekä mittausta edeltävänä päivänä että mittauspäivänä
– Mittaus tehdään paljain jaloin, esimerkiksi sukkahousujen tai sukkien läpi mittaus ei onnistu
– Mittausta ei tehdä henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai muu elektroninen kehon sisäinen lääkintälaite tai henkilölle, joka on raskaana
-Krapula, kuukautiset, verenluovutus, nesteenpoistolääkkeet ja saunominen vaikuttavat tilapäisesti kehon nestetasapainoon, ja näin ollen vääristävät mittaustulosta

Mittaustapahtuma kestää muutaman minuutin, minkä jälkeen laite tulostaa monipuolisen ja selkeän raportin, jonka asiantuntijamme käy kanssasi läpi. Raportti on myös halutessasi mahdollista tallentaa mittauslaitteeseen, jotta se jää mahdollisen seuraavan mittauskertasi vertailupohjaksi.

Lihaskestävyys ja voimatesti

Räätälöidään toiveenne mukaisesti.

Firstbeat -juoksutesti

Mikä juttu?
Firstbeat -juoksutesti on lempeä kuntotesti, joka ei juuri edes tunnu testiltä. Firstbeat-juoksutesti voidaan toteuttaa normaalin harjoituksen aikana, juoksemalla maastossa, radalla tai juoksumatolla.

Kuinka homma etenee?
Käytännössä homman nimi on se, että testattava hölkkää tai juoksee 15 minuutin ajan sellaisella syketasolla, joka on arviolta vähintään noin 70 % hänen maksimisykkeestään, eli maksimisyketasolle ei tässä testissä mennä.

Mitä testissä mitataan?
Testissä arvioidaan maksimaalista hapenottokykyä (maksimihapenkulutus VO2max/METmax). Maksimaalinen hapenottokyky -lukema on kuntoilijalle arvokas tieto, koska se ilmoittaa kehon hapenkulutuksen määrän minuutin aikana. Tästä lukemasta voidaan tehdä päätelmiä kuntotasosta. Testipalaute on saatavissa heti testin suorittamisen jälkeen ja se analysoidaan yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Mitä mukkaan testiin?
Sinä itse, urheiluhenkeä ja sään mukainen ulkoliikuntavarustus sekä lenkkitossut.

Tervetulloo testattavaksi!

Mitä voi mitata, sitä voi myös kehittää.

Lisätietoja