Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu –hanke kehittää Kainuun Liikunnan tapahtumien ympäristö- ja ilmastovastuullisuutta ja brändiä sekä kainuulaisten tapahtumanjärjestäjien vastuullisuusosaamista.

Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu -hanke pyrkii vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Lisäksi hankkeen avulla lisätään ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen osaamista alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä tavoitellaan myös positiivista kehitystä alueen liikuntamatkailutapahtumien osallistujamäärissä ja valtakunnallisessa tunnettuudessa. Hankeaika on 1.8.2020-30.4.2022.

Hankkeen vaikutukset
– Pilottitapahtumien aiheuttama ympäristö- ja ilmastokuorma pienenee
– Tapahtumiin liittyvän matkustamisen ilmastokuorma pienenee
– Kainuun tapahtumanjärjestäjien ympäristövastuun osaaminen lisääntyy
– Tapahtumien osallistujamäärät kasvavat ympäristövastuullisen toiminnan tuoman imagon parannuksen myötä

Mukana olevat pilottitapahtumat
Vuokatti Hiihto, Vuokatti 20.3.2021
Tour de Kainuu, Vuokatti 2.-3.7.2021
Raatteen Maraton, Suomussalmi, 14.8.2021
Vuokatin Vaellus, Vuokatti 4.9.2021
Lost in Kainuu Adventure, Suomussalmi, 9.-11.9.2021
Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit 12.-17.12.2021 ja 20.-25.3.2022

Hankkeen tulokset
– Hankkeessa tuotettiin sen pilottitapahtumille tapahtumakohtaiset ympäristöjärjestelmät, joissa huomioitiin kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset koko tapahtumajärjestämisprosessissa
– Kainuun Liikunnalle myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka on merkki ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti
– Hankkeessa tuotettiin ympäristövastuullisen tapahtumajärjestäjän opas ja opasvideo, joiden tarkoitus on auttaa tapahtumajärjestäjiä suunnittelemaan tapahtumia siten, että niiden järjestämisestä koituu minimaalisen pieni vahinko ympäristölle
– Hankkeessa koulutettiin kainuulaisia tapahtumajärjestäjiä ympäristövastuulliseen tapahtumajärjestämiseen avoimilla ja maksuttomilla koulutuksilla. Lisäksi hanketta ja sen toimenpiteitä on esitelty mm. Ranskan urheiluministeriössä Pariisin kesäolympialaisiin 2024 liittyen
– Pilottitapahtumille kehitettiin Endurance Kainuu -mobiili-infosovellus, jolla vähennetään olennaisesti tapahtumien paperista tiedotus- ja mainosmateriaalista syntyvän jätteen määrää
– Tapahtumiin suuntautuvan matkailun aiheuttamaan ilmastokuormitukseen haettiin ratkaisua Facebookiin luodulla Endurance Kainuu kimppakyydit -ryhmällä, jonka tarkoitus on lisätä kimppakyytien käyttöä Kainuun Liikunnan massatapahtumiin saavuttaessa ja kotimatkoilla
– Ympäristövastuullisuudesta ja sen eteen tehdyistä konkreettisista toimenpiteistä kerrottiin koko hankkeen ajan aktiivisesti mm. tapahtumien somekanavissa, osallistujaohjeissa ja paikallismedioissa. Samalla tavoitteena oli saavuttaa positiivinen imagovaikutus, jolla edistetään tapahtumien osallistujamäärän kasvua. Ympäristövastuullisuuden huomioiminen toi tapahtumille paljon kiitosta ja positiivista palautetta.

Hankkeessa mukana
Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hankkeessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta ja Kajaanin kaupunki.

Euroopan Aluekehitysrahaston logo

Lisätietoja

Anni Heikkinen
Projektipäällikkö
+358 44 532 5923
anni.heikkinen@kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.