Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu –hanke kehittää Kainuun Liikunnan tapahtumien ympäristö- ja ilmastovastuullisuutta ja brändiä sekä kainuulaisten tapahtumanjärjestäjien vastuullisuusosaamista.

Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu -hanke pyrkii vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Lisäksi hankkeen avulla lisätään ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen osaamista alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä tavoitellaan myös positiivista kehitystä alueen liikuntamatkailutapahtumien osallistujamäärissä ja valtakunnallisessa tunnettuudessa. Hankeaika on 1.8.2020-30.4.2022.

Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Tapahtumanjärjestäjien koulutusten myötä alueellinen osaaminen ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden huomioimisessa lisääntyy merkittävästi. Uudenlaisten toimintamallien, kuten logistiikkakumppanuuksien, digitaalisten ratkaisujen ja digitaalisen median hyödyntämisen kautta rakennetaan pilottitapahtumien ja niihin liittyvien toimijoiden imagon kirkastamista.

Hankkeen vaikutukset
– Pilottitapahtumien aiheuttama ympäristö- ja ilmastokuorma pienenee
– Tapahtumiin liittyvän matkustamisen ilmastokuorma pienenee
– Kainuun tapahtumanjärjestäjien ympäristövastuun osaaminen lisääntyy
– Tapahtumien osallistujamäärät kasvavat ympäristövastuullisen toiminnan tuoman imagon parannuksen myötä

Mukana olevat pilottitapahtumat
Vuokatti Hiihto, Vuokatti 20.3.2021
Tour de Kainuu, Vuokatti 2.-3.7.2021
Raatteen Maraton, Suomussalmi, 14.8.2021
Vuokatin Vaellus, Vuokatti 4.9.2021
Lost in Kainuu Adventure, Suomussalmi, 9.-11.9.2021
Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit 12.-17.12.2021 ja 20.-25.3.2022

Hankkeessa mukana
Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hankkeessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta ja Kajaanin kaupunki.

Euroopan Aluekehitysrahaston logo

Lisätietoja

Anni Heikkinen
Projektipäällikkö
+358 44 532 5923
anni.heikkinen@kainuunliikunta.fi

Tilaa uutiskirje

Liity Kainuun Liikunnan uutiskirjeen lukijaksi! Pysyt ajan hermolla tulevista tapahtumista, liikunnan ja urheilun uusimmista tuulista, koulutuksista, tukiasioista ja paljosta muusta.