Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu –hanke kehittää Kainuun Liikunnan tapahtumien ympäristö- ja ilmastovastuullisuutta ja brändiä, sekä kainuulaisten tapahtumanjärjestäjien vastuullisuusosaamista.

Ekosport Kainuu

Ekosport Kainuu -hanke pyrkii vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Lisäksi hankkeen avulla lisätään ympäristövastuullisen tapahtumajärjestämisen osaamista alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä tavoitellaan myös positiivista kehitystä alueen liikuntamatkailutapahtumien osallistujamäärissä ja valtakunnallisessa tunnettuudessa. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2021.

Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Tapahtumanjärjestäjien koulutusten myötä alueellinen osaaminen ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden huomioimisessa lisääntyy merkittävästi. Uudenlaisten toimintamallien, kuten logistiikkakumppanuuksien, digitaalisten ratkaisujen ja digitaalisen median hyödyntämisen kautta rakennetaan pilottitapahtumien ja niihin liittyvien toimijoiden imagon kirkastamista.

Hankkeen vaikutukset
– Pilottitapahtumien aiheuttama ympäristö- ja ilmastokuorma pienenee
– Tapahtumiin liittyvän matkustamisen ilmastokuorman pieneneminen
– Kainuun tapahtumanjärjestäjien ympäristövastuun osaaminen lisääntyy
– Tapahtumien osallistujamäärät kasvavat ympäristövastuullisen toiminnan tuoman imagon parannuksen myötä

Koulutussarjan aikataulu

Tiistai 15.9.2020
Ympäristövastuulliset tapahtumat, osa 1

Torstai 22.10.2020
Ympäristövastuulliset tapahtumat, osa 2

Torstai 26.11.2020
Ympäristövastuu tapahtumamarkkinoinnissa

Tapahtumat ovat maksuttomia kaikille. Kouluttajana toimii Soja Heino, joka on vastuullisen tapahtumatuotannon ammattilainen ja innostava pedagogi. Kutsumme kaikki kainuulaiset tapahtumanjärjestäjät liikunta- ja kulttuurikentältä yhteistyöhön ja rakentamaan kestäviä toimintamalleja.

Ilmoittaudu koulutuksiin klikkaamalla tästä!

Mukana olevat pilottitapahtumat
The Ruthless Raja, Suomussalmi, helmikuu 2021
Euroopan nuorten Talviolympiafestivaalit (EYOF), Vuokatti-Kajaani, 3.-12.2.2021
Vuokatti Hiihto, Vuokatti 20.3.2021
Raatteen Maraton, Suomussalmi, elokuu 2021
Halti Outdoor Weekend, Vuokatti 28.8.2021
Lost in Kainuu Adventure, Puolanka-Kajaani, 10.-11.9.2021

Hankkeessa mukana
Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hankkeessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta ja Kajaanin kaupunki.

Euroopan Aluekehitysrahaston logo

Lisätietoja

Anni Heikkinen
Projektipäällikkö
+358 44 532 5923
anni.heikkinen@kainuunliikunta.fi